Predajca

Názov:AGHARTA Computers
IČO:36037346
DIČ:2020068732
IČ DPH:SK2020068732
Mesto:Zvolen
PSČ:96001
Adresa:Nám.SNP 75/26
Telefón:+421 45 5401 000
E-mail:agharta@atlas.sk
Kontakt:

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 048/412 49 69
  • 048/415 18 71
  • 048/415 18 73
Fax:
  • 048/412 46 93