PrevádzkareňAGHARTA Computers
Nám.SNP 75/26
96001 Zvolen


: +421 45 5401 000
: agharta@atlas.sk

SídloAGHARTA COMPUTERS
Nám. SNP 26/75
960 01 Zvolen 1

: 36037346
: 2020068732
: SK2020068732


Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 048/412 49 69
  • 048/415 18 71
  • 048/415 18 73
Fax:
  • 048/412 46 93